Make your own free website on Tripod.com

MASAWIRADA JAMCIYADA

MASAAJIDDADA MADAARISTA

CEELASHA

MAKTABAADKA 
MASAAJIDDADA MADAARISTA

CEELASHA

MAKTABAADKA

 

GURMADKA AGOONTA BEERAHA SOONKA, XAJKA & UDXIYADA

GURMADKA

Agoonta

BEERAHA

SOONKA , XAJKA & UDXIYADA